Følg

Feilmelding i Idium: "Det har oppstått en systemfeil som er logget. Hvis denne feilen oppstått gjentatte ganger ta kontakt med systemadministrator."

Jeg antar at du lager artikkelen ved hjelp av hurtiglenkene som ligger til høyre i skjermen. Dersom så er tilfelle, må du under egenskaps-arkfanen i artikkelen fortelle hvilken mappe artikkelen skal ligge i, hvis ikke vil du kunne få denne feilmeldingen. Ta en titt i brukerveiledningen side 8. Brukerveiledningen finner under kategorien Brukerveiledninger har på http://support.dfs.no.

Se bilde som er vedlagt denne artikkelen. Bildet viser feilmeldingen.

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.